Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon,
Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.
Mededeling

Na 1 juli zijn de regels van de overheid met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus veranderd.

Voor ons betekent dat praktisch dat U allen weer vrij naar de kerk kunt komen, maar dat U wel probeert afstand tot elkaar te houden.

Ook is er weer gelegenheid om na de dienst koffie te drinken en/of te eten.

Maar het virus is nog lang niet overwonnen, daarom blijven er voorlopig enkele restricties gelden, dus leest U voordat U naar de kerk komt de nieuwe regels goed door, zodat U precies weet wat er van U verwacht wordt.

Huisregels na 1 juli.

 • Kom alleen naar de kerk wanneer Uzelf, maar ook Uw eventuele gezinsleden en huisgenoten geen verkoudheids- of griepklachten hebben.
 • Bij binnenkomst reinigt U Uw handen met de handgel die U wordt aangeboden bij de kaarsentafel.
 • Houdt gedurende de gehele dienst een onderlinge afstand van anderhalve meter in acht. Met uitzondering van huisgenoten en/of gezinsleden.
 • Kus geen iconen, maar raak ze eventueel aan met Uw voorhoofd.
 • Kus niet de handen van de priester wanneer U de zegen vraagt.
 • Tijdens de dienst is de keukenruimte geopend voor moeders met kleine kinderen, maar na de dienst zijn de sacristie en de keuken vanwege de beperkte ruimte niet meer toegankelijk voor de gelovigen, ook niet voor de kinderen.
 • Er is helaas nog geen gelegenheid voor een persoonlijke biecht. Voorlopig is er alleen de Algemene Biecht voor degenen die de Communie willen ontvangen. Wanneer U toch wilt biechten of een persoonlijk gesprek met de priester wilt, doe dat zo veel mogelijk telefonisch. Het absolutiegebed wordt altijd in de kerk gelezen.
 • De Communie wordt uitgereikt volgens de richtlijnen van de Heilige Synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk. De priester zal hiervoor de aanwijzingen geven. Zapivka zal worden uitgereikt in papieren bekertjes.
 • Aan het eind van de dienst kust U niet het kruis, maar deze wordt op Uw hoofd gelegd.
 • Na de dienst kan er weer koffie gedronken worden en gegeten. Dus U kunt weer alles meenemen. Afhankelijk van het weer wordt er buiten in de tuin of anders in de kerkruimte koffie gedronken. Alles wordt daar klaargezet. De tuin is alleen maar bereikbaar via het parkeerterrein.
 • Tijdens de dienst is er geen collecte. De collecteschaal staat bij de kaarsentafel. Vergeet dus niet om vóór of na de dienst Uw bijdrage te doneren.

Met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Nieuw!Aartspriester : Vader Sergi Merks Tel.: 023-5325355. e-Mail schrijven

Diensten: Iedere tweede en vierde zondag van de maand. (zie onze Kalender)
Adres diensten: "Byzantijnse kapel" Dobbelmannweg 3, Nijmegen / Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
Contactadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
ANBI RSIN nummer: 818833373
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845