Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon,
Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.
Op zondag 23 januari zal de Goddelijke Liturgie worden voorgegaan door aartsbisschop Elisey

Huisregels na 1 augustus.

  • Kom alleen naar de kerk wanneer Uzelf, maar ook Uw eventuele gezinsleden en huisgenoten geen verkoudheids- of griepklachten hebben!

  • Bij binnenkomst reinigt U Uw handen met de handgel die U wordt aangeboden in de hal.
  • Draag zoveel mogelijk een mondkapje bij binnenkomst, weggaan en gesprekken.
  • Houdt gedurende de gehele dienst een onderlinge afstand van anderhalve meter in acht. Met uitzondering van huisgenoten en/of gezinsleden.
  • Kus geen iconen, maar raak ze eventueel aan met Uw voorhoofd.
  • Kus niet de handen van de priester wanneer U de zegen vraagt.
  • De Communie wordt uitgereikt volgens de richtlijnen van de Heilige Synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk. De priester zal hiervoor de aanwijzingen geven. Zapivka zal worden uitgereikt in papieren bekertjes.
  • Aan het eind van de dienst kust U niet het kruis, maar deze wordt op Uw hoofd gelegd.
  • Tijdens de dienst is er geen collecte. De collecteschaal staat bij de kaarsentafel. Vergeet dus niet om vóór of na de dienst Uw bijdrage te doneren.

Met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Nieuw!Aartspriester : Vader Sergi Merks Tel.: 023-5325355. e-Mail schrijven

Diensten: Iedere tweede en vierde zondag van de maand. (zie onze Kalender)
Adres diensten: "Byzantijnse kapel" Dobbelmannweg 3, Nijmegen / Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
Contactadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
ANBI RSIN nummer: 818833373
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845