KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2022(Juliaanse kalender)

  [JANUARI]   [FEBRUARI]   [MAART]


DECEMBER

2 Do. Hl. Filaret, Metropoliet van Moskou (1867).    
3 Vr.      
4 Za. TEMPELGANG VAN DE MOEDER GODS. Geen diensten.
5 Zo. 24e Zondag na Pinksteren. Toon 7. Geen diensten.
6 Ma. Hl. Rechtgelovige Grootvorst Aleksander
Nevski
. Parochiefeest Rotterdam.
   
       
12 Zo. 25e Zondag na Pinksteren. Toon 8. 10:30 Liturgie
13 Ma. Hl. Apostel Andreas, “de eerstgeroepene”.  
       
19 Zo. 26e Zondag na Pinksteren. Toon 1.
Hl. Nikolaas van Myra.
Parochiefeest Amsterdam.
Geen diensten.
       
25 Za. Hl. Spiridon de Wonderdoener.  
26 Zo. 27e Zondag na Pinksteren. Toon 2.
Zondag van de Hll. Oervaders.
Na de dienst: Nieuwjaarsmoleben.
10:30 Liturgie Moleben


JANUARI

2 Zo. 28e Zondag na Pinksteren. Toon 3.
Zondag voor Kerstmis. Hll. Vaders.
Hl. Johannes van Kronstadt (1908)
Geen diensten.
       
6 Do. Vooravond van het feest van de Geboorte des Heren.

Grote Completen: 21.00h.
Metten: ± 21.45h.

Liturgie: ± 23.30h.
7 Vr. DE GEBOORTE DES HEREN.
Nachtdienst 6/7 jan.
       
9 Zo. 29e Zondag na Pinksteren. Toon 4.
Zondag na Kerstmis. Hll. Jozef, koning David en Jakobus, de broeder des Heren.
10:30 Liturgie
       
14 Vr. De Besnijdenis des Heren.
Hl. Basilius de Grote. Russisch Nieuwjaar.
 
         
16 Zo. 30e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Geen diensten.
       
19 Wo. THEOPHANIE.
De Doop des Heren.
Geen diensten.
       
23 Zo. 31e Zondag na Pinksteren. Toon 6.
Nafeest van Theofanie. Na de Liturgie: Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
10:30 Liturgie Waterwijding
       
30 Zo.  32e Zondag na Pinksteren. Toon 7.
Hl. Antonius de Grote.
10:30 Liturgie

FEBRUARI

6 Zo. 33e Zondag na Pinksteren. Toon 8.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Hl. Xenia van Petersburg.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
Geen diensten.
       
13 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeër. Toon 1. 10:30 Liturgie
14 Ma. Vastenvrije week!
 
15 Di. ONTMOETING DES HEREN.
Geen diensten.
       
20 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 2.
Geen diensten.
       
22 Di. Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992).
 
       
26 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).  
27 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 3.
Na de dienst: Rite van de Vergeving.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie
28 Ma. Begin van de Boterweek.  

M A A R T

6 Zo.  Vergevingszondag. Toon 4.
Geen diensten.
7 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
13 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Zondag van de Orthodoxie.
Na de Liturgie: speciaal Moleben voor de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.
10:30 Liturgie Moleben
       
20 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Hl. Gregorius Palamas.
Geen diensten.
       
27 Zo. Derde Zondag van de Grote Vasten Toon 7
Zondag van Kruisverering.
10:30 Uitdraging Kruis en Liturgie
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.