KERKELIJKE KALENDER
JANUARI t/m MAART 2018 (Juliaanse kalender)

  [JANUARI]   [FEBRUARI]   [MAART]

..

J A N U A R I

27 Za. Teruggave van Theofanie.
Hl. Apostelgelijke Nina.
 
28 Zo. Zond. v.d. Tollenaar en de Farizeeer. Toon 1.
De Goddelijke Liturgie wordt voorgegaan door Vladyka Elisej!
Na de Liturgie: Grote Waterwijding. (lege flessen meenemen!)
10:30 Liturgie Water- wijding
29 Ma. Vastenvrije week!  

F E B R U A R I

4 Zo. Zondag van de Verloren Zoon. Toon 2.
Alle nieuwe martelaren en belijders van Rusland.
Gedachtenis van alle overledenen, die geleden hebben omwille van hun geloof.
Geen diensten.
       
10 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja).  
11 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 3.
Hl. Ignatius van Antiochie.
Rite van de Vergeving.
aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie Litia
12 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
15 Do. ONTMOETING DES HEREN. Geen diensten.
       
18 Zo. Vergevingszondag. Toon 4.
Hl. Feodosy, aartsbisschop van Tsjernigov.
Geen diensten.
19 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
22 Do. Overbrenging van de Relieken van de heilige Tichon, Patriarch van Moskou (1992). Geen diensten.
       
25 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 5.
Zondag van de Orthodoxie.
Na de Liturgie: speciaal Moleben voor de ‘Overwinning van de Orthodoxie’.
10:30 Liturgie Moleben

M A A R T

4 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 6.
Hl. Gregorius Palamas.
Geen diensten.
       
11 Zo. Derde zondag van de Grote vasten. Toon 7
Zondag van Kruisverering.
10:30 Uitdraging Kruis en Liturgie
       
18 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Hl. Johannes Klimakos.
Geen diensten.
       
25 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
31 Za. Lazaruszaterdag.  

A P R I L

1 Zo. PALMZONDAG
   (Westers Pasen)
10:30 Liturgie
2 Ma.  Begin Lijdensweek. Alg. Ziekenzalving! 16:00 Ziekenzalving
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.