KERKELIJKE KALENDER
APRIL t/m JUNI 2021(Juliaanse kalender)

  [APRIL]   [MEI]   [JUNI]

M A A R T

6 Za. Gedachtenis van de overledenen. (Roditeljskaja)  
7 Zo. Zondag van het Laatste Oordeel. Toon 6. Geen diensten.
8 Ma. Begin van de Boterweek.  
       
14 Zo. Vergevingszondag. Toon 7.
Na de dienst: Vespers en Rite van de Vergeving. aansl.: Maslenitsa (Pannekoeken).
10:30 Liturgie Vespers
15 Ma. Begin van de Grote Vasten.  
       
21 Zo. Eerste Zondag van de Grote Vasten. Toon 8.
Zondag van de Orthodoxie.
Geen diensten.
       
27 Za. Gedachtenis van de overledenen.
 
    Zomertijd gaat in de nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 20219.
Klok een uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur. Een uur minder = dus een uur minder slapen!
Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur
28 Zo. Tweede Zondag van de Grote Vasten. Toon 1.
Hl. Gregorius Palamas.
10:30 Liturgie
Panichida

A P R I L

4 Zo. Derde Zondag van de Gr. Vasten. Toon 2.
Zondag van Kruisverering.
Geen diensten.
5 Ma. Dienst van de Ziekenzalving: 16.00h.
(Westerse 2e Paasdag).
16:00 Ziekenzalving
6 Di.    
7 Wo. ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
HL. TICHON, PATRIARCH VAN MOSKOU.
Geen diensten.
       
11 Zo. Vierde Zondag van de Grote Vasten. Toon 3.
Hl. Johannes Klimakos.
10:30 Liturgie
       
18 Zo. Vijfde Zondag van de Grote Vasten. Toon 4.
Hl. Maria van Egypte.
Geen diensten.
       
25 Zo. PALMZONDAG. 10:30 Liturgie
26 Ma. Begin van de Lijdensweek.  
       
29 Do. Witte Donderdag. Gedachtenis van het Laatste Avondmaal. Geen diensten.
30 Vr. Goede Vrijdag. Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus. Strenge vasten! Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18.30h.

M E I

1 Za. Stille Zaterdag.
’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h.
Begin Paasnachtdienst 23.30h.
2 Zo.
DE VERRIJZENIS DES HEREN
PASCHA.

zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00.00h.
Metten en Uren: ± 00.30h.
Paasliturgie: ± 1.30h.
Zegening gerechten ± 3.00h.
3 Ma. Begin van de Lichte Week.
Vastenvrije week.
 
       
9 Zo. Tweede Zondag van Pasen. Thomaszondag.
10:30 Liturgie
       
11 Di. Radonitsa.
Gedachtenis van de ontslapenen.

Bezoek aan de graven.
 
       
16 Zo. Derde Zondag van Pasen.
Zondag van de Hll. Myrondragende vrouwen.
Geen diensten.
       
22 Za. Hl. Nikolaas van Myra.
 
23 Zo. Vierde Zondag van Pasen.
Zondag van de Verlamde.
10:30 Liturgie
24 Ma. Hll. Apostelgelijken Methodius en Cyrillus, Apostelen der Slaven.
Naamdag van Patriarch Kyrill.
 
       
30 Zo. Vijfde Zondag van Pasen.
Zondag van de Samaritaanse.
10:30 Liturgie

J U N I

3 Do. Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena.  
       
6 Zo. Zesde Zondag van Pasen.
Zondag van de Blindgeborene.
Geen diensten.
       
10 Do.
HEMELVAART DES HEREN.
Geen diensten.
       
13 Zo. Zevende Zondag van Pasen. Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie.
Nafeest van Hemelvaart.
10:30 Liturgie
       
19 Za. Gedachtenis van de overledenen.
 
20 Zo.
PINKSTEREN.
Dag v.d. Hl. Drie-eenheid.
Geen diensten.
21 Ma. Dag van de Heilige Geest.  
       
27 Zo. 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen 10:30 Liturgie
28 Ma. Begin van de Apostelvasten.  
 

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.