Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon,
Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.


Христос Воскресе!


MEDEDELINGEN 28 april 2021.

De avondklok is opgeheven, dus onze diensten op Goede Vrijdag en in de Paasnacht gaan gewoon door op de aangegeven tijden.

U hoeft zich voor deze diensten niet in te schrijven. Maar in verband met het te verwachten aantal bezoekers gelden wel de volgende regels:

 1. Uw aanwezigheid in de diensten is op eigen risico. Dus maak zelf Uw afwegingen.
 2. U houdt zich strikt aan onze huisregels in coronatijd, met name het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het dragen van mondkapjes gedurende de gehele dienst.
 3. U neemt geen kleine kinderen mee naar deze diensten.

Vergeet op Goede Vrijdag niet om bloemen mee te nemen voor de Plasjenitsa.

Voor degenen die in de Paasnachtdienst de Communie willen ontvangen geldt de regel dat men vanaf zaterdag 19.00u. nuchter moet zijn. Er is geen gelegenheid tot biechten, maar vóór de Communie is er een Algemene Biecht..

Na de Paasdienst is er achter in de kerk een Agape. Iedereen wordt uitgenodigd daarvoor iets mee te nemen, maar maak wel kant en klare gerechten die gelijk kunnen worden neergezet.

Aartspriester Sergi Merks.

MEDEDELINGEN 29 maart 2021.

1. Op maandag 5 april (Westerse Tweede Paasdag) om 16.00u 's middags houden wij onze Algemene Ziekenzalving.
I.v.m. corona hanteren wij extra veiligheidsmaatregelen. Wij celebreren de hele dienst, maar alleen de zevende zalving wordt toegediend om extra beweging en contactmomenten te vermijden.

2. Onze Goede Vrijdag valt dit jaar op 30 april. In principe begint de dienst als gewoonlijk om 18.30u. 's avonds.

3. De Paasnacht wordt in ieder geval 's nachts gevierd. Na afloop van de dienst (± 03.15u.) houden we een Agape en blijft de kerk tot 04.30u. geopend.

U hoeft zich voor deze diensten niet te registreren.

Met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

Huisregels na 18 oktober.

 • Kom alleen naar de kerk wanneer Uzelf, maar ook Uw eventuele gezinsleden en huisgenoten geen verkoudheids- of griepklachten hebben!

 • Bij binnenkomst reinigt U Uw handen met de handgel die U wordt aangeboden in de hal.
 • Draag zoveel mogelijk een mondkapje bij binnenkomst, weggaan en gesprekken.
 • Houdt gedurende de gehele dienst een onderlinge afstand van anderhalve meter in acht. Met uitzondering van huisgenoten en/of gezinsleden.
 • Kus geen iconen, maar raak ze eventueel aan met Uw voorhoofd.
 • Kus niet de handen van de priester wanneer U de zegen vraagt.
 • Tijdens de dienst is de keukenruimte geopend voor moeders met kleine kinderen, maar na de dienst zijn de sacristie en de keuken vanwege de beperkte ruimte niet meer toegankelijk voor de gelovigen, ook niet voor de kinderen.
 • Er is helaas nog geen gelegenheid voor een persoonlijke biecht. Voorlopig is er alleen de Algemene Biecht voor degenen die de Communie willen ontvangen. Wanneer U toch wilt biechten of een persoonlijk gesprek met de priester wilt, doe dat zo veel mogelijk telefonisch. Het absolutiegebed wordt altijd in de kerk gelezen.
 • De Communie wordt uitgereikt volgens de richtlijnen van de Heilige Synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk. De priester zal hiervoor de aanwijzingen geven. Zapivka zal worden uitgereikt in papieren bekertjes.
 • Aan het eind van de dienst kust U niet het kruis, maar deze wordt op Uw hoofd gelegd.
 • Na de dienst is er dus geen gelegenheid meer om koffie te drinken..
 • Tijdens de dienst is er geen collecte. De collecteschaal staat bij de kaarsentafel. Vergeet dus niet om vóór of na de dienst Uw bijdrage te doneren.

Met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.


Nieuw!Aartspriester : Vader Sergi Merks Tel.: 023-5325355. e-Mail schrijven

Diensten: Iedere tweede en vierde zondag van de maand. (zie onze Kalender)
Adres diensten: "Byzantijnse kapel" Dobbelmannweg 3, Nijmegen / Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
Contactadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
ANBI RSIN nummer: 818833373
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845